Bemutatkozás

...
dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva

Dr. Gaiderné Dr. Gáspár Éva Ügyvéd, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam,- és Jogtudományi Karán végezte, emellett európai jogi szakjogász diplomát is szerzett, a Zala Megyei Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagja. Felelősségbiztosítással a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik. 2007. óta építi ki Zalaegerszegen Zala és Vas megye területére koncentrálva ügyvédi praxisát, előtte 4 éven keresztül ügyvédjelöltként dolgozott. 2014. évtől Budapesten is végez tevékenységet. Ügyfelei közt tudhat több magyar és osztrák magánszemélyt, céget és pénzintézetet is. Ügyvédként a célja, az ügyfelek teljes körű, pontos kiszolgálása, a lehető legteljesebb körű diszkréció mellett.

Telek, termőföld, zártkert vásárlásakor sokszor azt gondolják a szomszédok, hogy elővásárlási joguk van.  Ám ez a legtöbbször nem így van!

MIKOR VAN ELŐVÁSÁRLÁSI JOGA A SZOMSZÉDNAK?

„Sima” telek, ház, gazdasági épület stb. eladásakor a szomszédot/ a szomszédos ingatlan tulajdonosát a hatályos jogszabályok alapján nem illeti meg elővásárlási jog.

MIKOR ILLETI MEG A SZOMSZÉDOT ELŐVÁSÁRLÁSI JOG?

Termőföld vagy művelés alól ki nem volt zártkert eladása esetén a Földforgalmi törvény alapján beszélhetünk a szomszéd elővásárlási jogáról. Ez esetben elővásárlási jog illeti meg a földet használó olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül, illetve a rangsorban hátrébb a földet nem használó, de helyben lakó szomszédot.

KI A HELYBEN LAKÓ SZOMSZÉD?

Helyben lakó szomszéd, aki helyben lakó és a tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos az adásvételi szerződés tárgyát képező földdel. Helyben lakó szomszéd az is,  akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, mely szomszédos az adásvételi, a csere vagy a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekvése szerinti településsel és a tulajdonában vagy használatában lévő, a lakóhelye szerinti településen fekvő földje szomszédos az adásvételi, a csere vagy a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel.

MI SZÁMÍT SZOMSZÉDOS FÖLDNEK?

Szomszédos földnek minősül az olyan föld, amely a jogügylet tárgyát képező földdel közvetlenül vagy akár önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével közvetve érintkezik. A szomszédos földnek nem kell a településen belül lennie, a „szomszédság” független a település közigazgatási határától.